vraag & antwoord

Engels: wat betekent addendum form?

Taal en communiceren

Met een addendum wordt een bijlage, toevoegsel of appendix bedoeld. Documentatie of toevoegingen bij bijvoorbeeld een boek, document of speech. De term addendum form zijn wij ook nergens tegengekomen. Kan addendum form een begeleidende brief zijn (bijvoorbeeld bij een verzending)?

Met een addendum wordt een bijlage, toevoegsel of appendix bedoeld. Documentatie of toevoegingen bij bijvoorbeeld een boek, document of speech. De term addendum form zijn wij ook nergens tegengekomen. Kan addendum form een begeleidende brief zijn (bijvoorbeeld bij een verzending)?

Reageer op dit artikel