vraag & antwoord

Hoe gebruik je d.d. en jl. goed in een brief?

Taal en communiceren

Deze afkortingen zijn juist, maar ze zijn wat ouderwets. In plaats van d.d. (de dato) kun je ook schrijven ‘van’, dat is wat moderner. In plaats van jl. (jongstleden) kun je ook het jaartal gebruiken, bijvoorbeeld 2003 of 2004.

Deze afkortingen zijn juist, maar ze zijn wat ouderwets. In plaats van d.d. (de dato) kun je ook schrijven ‘van’, dat is wat moderner. In plaats van jl. (jongstleden) kun je ook het jaartal gebruiken, bijvoorbeeld 2003 of 2004.

Reageer op dit artikel