vraag & antwoord

Hoe is het adres en de aanhef van een brief aan een ambassadeur en zijn vrouw?

Taal en communiceren

De aanspreekvorm van een ambassadeur is in de adressering ‘Zijne Excellentie’, in de aanhef ‘Hooggeachte heer …’Als zijn vrouw een medewerker is, kun je twee aparte uitnodigingen sturen. Stuur je wel een uitnodiging aan beiden, dan kun je in de aanhef ‘Hooggeachte heer X, geachte mevrouw X’ schrijven. In de adressering: Aan Zijne Excellentie J. Smit en mevrouw […]

De aanspreekvorm van een ambassadeur is in de adressering ‘Zijne Excellentie’, in de aanhef ‘Hooggeachte heer …’
Als zijn vrouw een medewerker is, kun je twee aparte uitnodigingen sturen. Stuur je wel een uitnodiging aan beiden, dan kun je in de aanhef ‘Hooggeachte heer X, geachte mevrouw X’ schrijven. In de adressering: Aan Zijne Excellentie J. Smit en mevrouw A. Jansen.

Reageer op dit artikel