vraag & antwoord

Hoe schrijf ik een wethouder aan?

Taal en communiceren

In de adressering schrijf je: De edelachtbare heer/vrouwe [voorletters, achternaam]In de aanhef schrijf je: Edelachtbare heer/mevrouw [achternaam]

In de adressering schrijf je: De edelachtbare heer/vrouwe [voorletters, achternaam]
In de aanhef schrijf je: Edelachtbare heer/mevrouw [achternaam]

Reageer op dit artikel