vraag & antwoord

Hoe schrijf je de afkorting van ‘post scriptum’ (PS, P.S., p.s.)?

Taal en communiceren

Je schrijft P.S.

Je schrijft P.S.

Reageer op dit artikel