vraag & antwoord

Hoe schrijf je ‘Nederland’ in een (Amerikaans) Engels adres?

Taal en communiceren

In een tekst is dat ‘the Netherlands’. Maar in adressen schrijf je de hele landennaam in kapitalen.

In een tekst is dat ‘the Netherlands’. Maar in adressen schrijf je de hele landennaam in kapitalen.

Reageer op dit artikel