vraag & antwoord

Hoe schrijft men in België een adres op de envelop? Is daar een norm voor?

Taal en communiceren

In België gelden de BIN-normen (vergelijkbaar met de NEN-norm in Nederland), de Belgische normen voor de industrie.Dat zijn o.a. normen voor schriftelijke communicatie. Die zijn niet bindend maar worden toch op heel wat puntendoor veel organisaties gevolgd. Over de adressering zeggen ze het volgende: De adressering beslaat maximaal zeven regels met als leiddraad van onder […]

In België gelden de BIN-normen (vergelijkbaar met de NEN-norm in Nederland), de Belgische normen voor de industrie.
Dat zijn o.a. normen voor schriftelijke communicatie. Die zijn niet bindend maar worden toch op heel wat punten
door veel organisaties gevolgd. Over de adressering zeggen ze het volgende:

De adressering beslaat maximaal zeven regels met als leiddraad van onder naar boven van algemeen naar specifiek.
– Hier komt een specificatie (Aangetekend, persoonlijk, e.d.)
– Naam van de ontvanger
– eventueel functie
– bedrijf
– straat
– Internationale code met de plaatsnaam in de lokale taal, bijvoorbeeld: B-1000 Zaventem
– Land van de briefontvanger in de taal waaruit de brief vertrekt: België, Belgique

Op de website www.upu.int vind je tips en richtlijnen voor internationale post. Voor de Belgische adressering wordt de volgende schrijfwijze gehanteerd:

Naam
Adres
B-1000 Zaventem

Als je vanuit Nederland of post naar België stuurt, schrijf je er België onder (in de Nederlandse taal).

Naam
Adres
B-1000 Zaventem
België

Reageer op dit artikel