vraag & antwoord

Is dit juist: ‘In onze brief van … hebben wij u geïnformeerd dat u geen recht heeft op …’?

Taal en communiceren

Als je het werkwoord informeren gebruikt, wordt dat gevolgd door ‘over’: ‘In onze brief van … hebben wij u geïnformeerd over het feit dat u geen recht heeft op …’. Je kunt het werkwoord ook vervangen:‘In onze brief van … hebben wij u laten weten dat u geen recht heeft op …’.

Als je het werkwoord informeren gebruikt, wordt dat gevolgd door ‘over’:
‘In onze brief van … hebben wij u geïnformeerd over het feit dat u geen recht heeft op …’. Je kunt het werkwoord ook vervangen:
‘In onze brief van … hebben wij u laten weten dat u geen recht heeft op …’.

Reageer op dit artikel