vraag & antwoord

Is het ‘met terugwerkende kracht tot’ of ‘met terugwerkende kracht vanaf’?

Taal en communiceren

Het is ‘met terugwerkende kracht tot’.

Het is ‘met terugwerkende kracht tot’.

Reageer op dit artikel