vraag & antwoord

Is het ‘onder aan’ of ‘onderaan’ deze pagina?

Taal en communiceren

Je schrijft ‘onder aan’ als twee losse woorden als er een zelfstandig naamwoord achter staat: ‘onder aan de pagina’. Als de voorzetsels niet gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord, schrijf je ze aan elkaar: ‘Op deze pagina staat de notitie onderaan.’

Je schrijft ‘onder aan’ als twee losse woorden als er een zelfstandig naamwoord achter staat: ‘onder aan de pagina’. Als de voorzetsels niet gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord, schrijf je ze aan elkaar: ‘Op deze pagina staat de notitie onderaan.’

Reageer op dit artikel