vraag & antwoord

Kan ik a.s. en jl. ook voluit schrijven?

Taal en communiceren

Het is gebruikelijker om ‘aanstaande’ in brieven af te korten tot a.s. en ‘jongstleden’ tot jl. Voluit geschreven komen de woorden in brieven niet vaak voor. In zakelijke brieven kun je in plaats van deze afkortingen ook de hele datum vermelden: ‘2 mei 2002’.

Het is gebruikelijker om ‘aanstaande’ in brieven af te korten tot a.s. en ‘jongstleden’ tot jl. Voluit geschreven komen de woorden in brieven niet vaak voor. In zakelijke brieven kun je in plaats van deze afkortingen ook de hele datum vermelden: ‘2 mei 2002’.

Reageer op dit artikel