vraag & antwoord

Komt een nootcijfer aan het eind van een zin voor of achter de punt?

Taal en communiceren

Als het nootcijfer betrekking heeft op één woord of term zet je het direct achter dat woord, zonder spatie en eventueel voor de komma. Heeft de noot betrekking op de hele zin, dan zet je het nootcijfer direct achter de punt, het vraagteken, het uitroepteken of het aanhalingsteken. Ook dan zet je geen spatie voor het cijfer.

Als het nootcijfer betrekking heeft op één woord of term zet je het direct achter dat woord, zonder spatie en eventueel voor de komma. Heeft de noot betrekking op de hele zin, dan zet je het nootcijfer direct achter de punt, het vraagteken, het uitroepteken of het aanhalingsteken. Ook dan zet je geen spatie voor het cijfer.

Reageer op dit artikel