vraag & antwoord

Kun je de afkortingen d.d. en jl. naast elkaar in een zin gebruiken?

Taal en communiceren

Beide afkortingen kun je in één zin gebruiken. D.d. staat voor ‘de dato’ (= daterend van), jl. betekent jongstleden. Die aanduiding zegt niets over het jaar waarin de brief verstuurd is. Schrijf je ‘uw brief van 12 juli jl.’, dan geeft dat aan dat die brief van dit jaar is en niet van de jaren ervoor. Dus ‘uw brief […]

Beide afkortingen kun je in één zin gebruiken. D.d. staat voor ‘de dato’ (= daterend van), jl. betekent jongstleden. Die aanduiding zegt niets over het jaar waarin de brief verstuurd is. Schrijf je ‘uw brief van 12 juli jl.’, dan geeft dat aan dat die brief van dit jaar is en niet van de jaren ervoor. Dus ‘uw brief d.d. 12 juli jl.’ kan wel, maar is niet fraai door de twee afkortingen. Mooier en vlotter is ‘d.d.’ te  vervangen door ‘van’ en/of jl. door het jaartal: uw brief van 12 juli 2003′. 

Reageer op dit artikel