vraag & antwoord

Mag je in correspondentie de afkortingen ‘dhr.’ en ‘mw.’ gebruiken?

Taal en communiceren

In lopende zinnen kun je beter het volledige woord gebruiken. In adressen, tabellen e.d. kun je de afkortingen wel gebruiken.

In lopende zinnen kun je beter het volledige woord gebruiken. In adressen, tabellen e.d. kun je de afkortingen wel gebruiken.

Reageer op dit artikel