vraag & antwoord

Schrijf je als de zin begint met een cijfer het woord daarop met een hoofdletter?

Taal en communiceren

Alleen het eerste woord in de zin krijgt een hoofdletter. Als je de zin met cijfers begint, schrijf je het tweede woord gewoon in kleine letters. Voorbeeld: ’85 procent van de secretaressen …’ Mooier is echter: ‘Vijfentachtig procent van de secretaressen …’

Alleen het eerste woord in de zin krijgt een hoofdletter. Als je de zin met cijfers begint, schrijf je het tweede woord gewoon in kleine letters.
Voorbeeld: ’85 procent van de secretaressen …’ Mooier is echter: ‘Vijfentachtig procent van de secretaressen …’

Reageer op dit artikel