vraag & antwoord

Schrijf je als iemand meerdere titels heeft, bijvoorbeeld prof. dr. of dr. ir., alles met kleine letters?

Taal en communiceren

Alleen de titel aan het begin van een nieuwe regel krijgt een hoofdletter. Achter alle afgekorte titels staat een punt en een spatie. Voorbeeld: Prof. dr. ir. A.F. van Drunen.

Alleen de titel aan het begin van een nieuwe regel krijgt een hoofdletter. Achter alle afgekorte titels staat een punt en een spatie. Voorbeeld: Prof. dr. ir. A.F. van Drunen.

Reageer op dit artikel