vraag & antwoord

Schrijf je de namen van wetten met hoofdletter?

Taal en communiceren

In namen van wetten krijgt alleen het eerste woord een hoofdletter: Arbeidstijdenwet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene bijstandswet.

In namen van wetten krijgt alleen het eerste woord een hoofdletter: Arbeidstijdenwet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene bijstandswet.

Reageer op dit artikel