vraag & antwoord

Schrijf je in een adressering eerst ‘de heer’ of eerst de titel?

Taal en communiceren

Je schrijft eerst ‘de heer’ of ‘mevrouw’ en daarachter de titel met een kleine letter.voorbeeld:De heer drs. J. de GraafMevrouw drs. A. Klein In sommige titulatuur is de heer of mevrouw al verwerkt: De weledelgeleerde heer drs. J. A. Janssen

Je schrijft eerst ‘de heer’ of ‘mevrouw’ en daarachter de titel met een kleine letter.
voorbeeld:
De heer drs. J. de Graaf
Mevrouw drs. A. Klein

In sommige titulatuur is de heer of mevrouw al verwerkt:

De weledelgeleerde heer drs. J. A. Janssen

Reageer op dit artikel