vraag & antwoord

Schrijf je ‘openbaar vervoer’ aan elkaar of los? En ‘openbaarvervoerbedrijf?

Taal en communiceren

Je schrijft ‘openbaar vervoer’ volgens de Van Dale los van elkaar. Het is een los bijvoeglijk naamwoord (openbaar) en een los zelfstandig naamwoord (vervoer). ‘Openbaarvervoer(s)bedrijf’ schrijf je wel aan elkaar omdat dat een drieledige samenstelling is. Kijk voor alle regels in het Groene Boekje, voorin, paragraaf 5.4 (Het liggend streepje).

Je schrijft ‘openbaar vervoer’ volgens de Van Dale los van elkaar. Het is een los bijvoeglijk naamwoord (openbaar) en een los zelfstandig naamwoord (vervoer).

‘Openbaarvervoer(s)bedrijf’ schrijf je wel aan elkaar omdat dat een drieledige samenstelling is. Kijk voor alle regels in het Groene Boekje, voorin, paragraaf 5.4 (Het liggend streepje).

Reageer op dit artikel