vraag & antwoord

Schrijf je woorden als ‘management assistent’, ‘praktijk cursus’ en ‘directie secretaresse’ aan elkaar of los?

Taal en communiceren

Deze woorden schrijf je aan elkaar. Het zijn samenstellingen die bestaan uit een combinatie van een zelfstandig naamwoord met een ander zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Samenstellingen schrijf je aan elkaar. Het is dus managementassistent, praktijkcursus, directiesecretaresse. Je kunt deze woorden opzoeken in het Groene Boekje, dat de officiële spelling bevat van een groot […]

Deze woorden schrijf je aan elkaar. Het zijn samenstellingen die bestaan uit een combinatie van een zelfstandig naamwoord met een ander zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Samenstellingen schrijf je aan elkaar. Het is dus managementassistent, praktijkcursus, directiesecretaresse. Je kunt deze woorden opzoeken in het Groene Boekje, dat de officiële spelling bevat van een groot aantal woorden. Staan het woord dat je zoekt er niet in, dan is de schrijfwijze in de dikke Van Dale de officiële.

Reageer op dit artikel