vraag & antwoord

Vermeld je in een adres alle voorletters van de geadresseerde of maar één?

Taal en communiceren

Als je ze weet, vermeld je alle voorletters in de adressering. Maar veel mensen gebruiken alleen hun eerste voorletter en laten de andere initialen weg, je kunt die schrijfwijze dan gewoon aanhouden.

Als je ze weet, vermeld je alle voorletters in de adressering. Maar veel mensen gebruiken alleen hun eerste voorletter en laten de andere initialen weg, je kunt die schrijfwijze dan gewoon aanhouden.

Reageer op dit artikel