vraag & antwoord

Vermeld je in het adres van een brief aan man en vrouw eerst de naam van de man of van de vrouw?

Taal en communiceren

Gaat het om een echtpaar, dan is het gebruikelijk om eerst de man en daarna de vrouw te vermelden, bijvoorbeeld:‘De heer en mevouw De Vries’. Je ziet dit ook in aanhef: ‘Geachte heer en mevrouw De Vries’.Stuur je de brief naar een man en vrouw met verschillende achternamen, dan ligt de volgorde minder vast. Je kunt […]

Gaat het om een echtpaar, dan is het gebruikelijk om eerst de man en daarna de vrouw te vermelden, bijvoorbeeld:
‘De heer en mevouw De Vries’. Je ziet dit ook in aanhef: ‘Geachte heer en mevrouw De Vries’.
Stuur je de brief naar een man en vrouw met verschillende achternamen, dan ligt de volgorde minder vast. Je kunt dan ook met de naam van de vrouw beginnen.

Reageer op dit artikel