vraag & antwoord

Waar staat NAW voor?

Taal en communiceren

NAW betekent: Naam, Adres, Woonplaats (de adresgegevens, de NAW-gegevens).

NAW betekent: Naam, Adres, Woonplaats (de adresgegevens, de NAW-gegevens).

Reageer op dit artikel