vraag & antwoord

Wat betekent ‘addendum form’?

Taal en communiceren

Met een ‘addendum’ wordt een bijlage, toevoegsel of appendix bedoeld, documentatie of toevoegingen bij bijvoorbeeld een boek, document of speech. De term ‘addendum form’ is ons niet bekend. 

Met een ‘addendum’ wordt een bijlage, toevoegsel of appendix bedoeld, documentatie of toevoegingen bij bijvoorbeeld een boek, document of speech. De term ‘addendum form’ is ons niet bekend. 

Reageer op dit artikel