vraag & antwoord

Wat is de betekenis van ‘stakeholder’?

Taal en communiceren

‘Stakeholder’ betekent betrokkene of belanghebbende. De term is oorspronkelijk afkomstig uit de sociologie, maar wordt vooral in een zakelijke context gebruikt. Stakeholders verwijzen naar alle partijen die een bepaald belang hebben in een onderneming. Dat kunnen in principe allerlei groepen zijn: werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers, de overheid, enzovoort.

‘Stakeholder’ betekent betrokkene of belanghebbende. De term is oorspronkelijk afkomstig uit de sociologie, maar wordt vooral in een zakelijke context gebruikt. Stakeholders verwijzen naar alle partijen die een bepaald belang hebben in een onderneming. Dat kunnen in principe allerlei groepen zijn: werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers, de overheid, enzovoort.

Reageer op dit artikel