vraag & antwoord

Wat is er mis met… Evenmin als op de vorige vergadering werd op deze vergadering geen beslissing genomen?

Taal en communiceren

Deze zin bevat een dubbele ontkenning. Zowel evenmin als geen is een ontkennend woord. Eigenlijk staat er daarom dat op deze vergadering niet geen beslissing werd genomen. Dus werd er -strikt genomen- juist wél een beslissing genomen. Maar het is de vraag of de schrijver van deze zin dat bedoelt. 

Je kunt deze vergissing eenvoudig voorkomen door maximaal één ontkenning in een zin te zetten. In dit geval kies je dan voor:

Evenmin als op de vorige vergadering werd op deze vergadering een beslissing genomen.

of

Net als op de vorige vergadering werd op deze vergadering geen beslissing genomen.

 

Reageer op dit artikel