vraag & antwoord

Wat is ‘functieprofiel’ in het Engels?

Taal en communiceren

Je kunt het woord vertalen als ‘job profile’. In het Engels worden ook de termen ‘job description’ en ‘job specification’ gebruikt. Die laatste twee vertalingen gelden voor een uitgebreidere beschrijving van de functie (inclusief taken e.d.). Bij ‘job profile’ gaat om een korte beschrijving.

Je kunt het woord vertalen als ‘job profile’. In het Engels worden ook de termen ‘job description’ en ‘job specification’ gebruikt. Die laatste twee vertalingen gelden voor een uitgebreidere beschrijving van de functie (inclusief taken e.d.). Bij ‘job profile’ gaat om een korte beschrijving.

Reageer op dit artikel