vraag & antwoord

Wat is juist: totnogtoe of tot nog toe?

Taal en communiceren

Het is ‘totnogtoe’.  Kijk voor de schrijfwijze van dit soort woorden in het Groene Boekje. Staat het daar niet in, volg dan de schrijfwijze van de dikke Van Dale.

Het is ‘totnogtoe’.  Kijk voor de schrijfwijze van dit soort woorden in het Groene Boekje. Staat het daar niet in, volg dan de schrijfwijze van de dikke Van Dale.

Reageer op dit artikel