vraag & antwoord

Wat is juist: ‘Wanneer datum en/of tijdstip u schikken/schikt …’?

Taal en communiceren

De verwarring ontstaat door het gebruik van en/of.

Als je ‘datum of tijdstip’ schrijft, kun je ‘schikt’ gebruiken. Als je en/of schrijft, ga je uit van meervoud. In principe hebben de persoonsvorm (werkwoord) en het onderwerp hetzelfde aantal. Dus: enkelvoudig onderwerp + enkelvoudige persoonsvorm (ik ben), en meervoudig onderwerp + meervoudige persoonsvorm (wij zijn). In jouw voorbeeld kun je het beste van die regel uitgaan: ‘Wanneer datum en/of tijdstip u schikken…’

Kei in taal [training]

Reageer op dit artikel