vraag & antwoord

Wat komt er in een jaarverslag te staan?

Taal en communiceren

De wet geeft aan waaruit de jaarlijkse verslaggeving van een onderneming moet bestaan: jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens. De jaarrekening is het belangrijkste onderdeel. Het bevat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting waarin de gepresenteerde cijfers worden toegelicht en/of gespecificeerd. Het tweede onderdeel, het jaarverslag, is een tekst van de Raad van […]

De wet geeft aan waaruit de jaarlijkse verslaggeving van een onderneming moet bestaan: jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens. De jaarrekening is het belangrijkste onderdeel. Het bevat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting waarin de gepresenteerde cijfers worden toegelicht en/of gespecificeerd. Het tweede onderdeel, het jaarverslag, is een tekst van de Raad van Bestuur over het afgelopen jaar. Ten slotte staan onder de overige gegevens de accountantsverklaring, waarin meestal staat dat de gepresenteerde cijfers juist zijn, zaken als statutaire winstbestemming en een opgave van het aantal winstbewijzen. Verder kunnen de volgende ‘overige’ rubrieken erin voorkomen:

  • Een profiel van de organisatie.
  • Het mission statement.
  • Informatie over het personeel.
  • Vooruitzichten, marktontwikkelingen en -analyses.
  • Aandeelhoudersinformatie.
  • Adressen.

Reageer op dit artikel