vraag & antwoord

Hoe kun je zien of een woord mannelijk of vrouwelijk is?

Taal en communiceren

Woorden waar het lidwoord ‘de’ wordt voor gezet, kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn. We maken tegenwoordig echter zelden onderscheid. Toch is het in sommige gevallen handig om het geslacht te weten, bijvoorbeeld wanneer je in een officieel verslag wél keurig wilt verwijzen met ‘haar’ of ‘hem’. Wanneer je niet weet wat het woordgeslacht is, zoek […]

Woorden waar het lidwoord ‘de’ wordt voor gezet, kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn. We maken tegenwoordig echter zelden onderscheid. Toch is het in sommige gevallen handig om het geslacht te weten, bijvoorbeeld wanneer je in een officieel verslag wél keurig wilt verwijzen met ‘haar’ of ‘hem’.
Wanneer je niet weet wat het woordgeslacht is, zoek het dan op in het woordenboek. Voor ‘de’-woorden geldt de volgende richtlijn: begint een ‘de’-woord met een van de volgende achtervoegsels, dan is het bijna altijd vrouwelijk:

-heid, -nis, -schap: waarheid, kennis, beterschap
maar: het dichterschap, het gezelschap, het kampioenschap, het waterschap

-de, -te: liefde, diepte
maar verzameltermen met ge- ervoor zijn onzijdig: het gebergte

-ij, -erij, -arij, -enij, -ernij: voogdij, bakkerij, rijmelarij, woestenij, razernij
maar: het schilderij

-ing, -st (achter een werkwoordstam): wandeling, winst;
maar: dienst is mannelijk

-ie, -tie, -sie, -logie, -sofie, -agogie: familie, politie, visie, biologie, filosofie, demagogie

-iek, -ica: muziek, logica
maar: het antiek, diptiek (ook het), het elastiek, mozaïek (ook het en mannelijk), portiek (ook het), het publiek en automatiek (ook het), elektriek (mannelijk en het), kantiek (ook het), mechaniek (ook het), periodiek (ook het) en reliek (ook het)

-theek, -teit, -iteit: bibliotheek, puberteit, stabiliteit;

-tuur, -suur: natuur, censuur
maar: het avontuur, het barbituur, het fournituur, garnituur (ook het), montuur (ook het), het postuur, creatuur (ook het)

-ade, -ide, -ode, -ude: tirade, planetoïde, periode, attitude;
maar: niet-telbare stofnamen op -ide zijn onzijdig (bijvoorbeeld chloride en bromide)

-ine, -se, -age: discipline, analyse, bagage;
maar: bosschage (ook het), het percentage, promillage en voltage (ook het)

-sis, -tis, -xis: crisis, bronchitis, syntaxis

(Bron: www.onzetaal.nl)

Controleren van spelling
Test je kennis van de nieuwe spelling!

Secretaressewijzer 11 Hoe spel je dat?
Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel