vraag & antwoord

Wat is er mis met deze zin: ‘Ik heb het rapport aan hun gegeven’?

Taal en communiceren

Of klopt het wél wat er staat? Breek je brein erover of lees hier direct het antwoord en de verklaring bij deze taalkwestie. Hier staat ‘hun’ waar ‘hen’ zou moeten staan. Dit verschil tussen ‘hen’ en ‘hun’ is kunstmatig en dit zijn de regels: Je gebruikt ‘hun’: – Als het een meewerkend voorwerp is zonder […]

Of klopt het wél wat er staat? Breek je brein erover of lees hier direct het antwoord en de verklaring bij deze taalkwestie.

Hier staat ‘hun’ waar ‘hen’ zou moeten staan. Dit verschil tussen ‘hen’ en ‘hun’ is kunstmatig en dit zijn de regels:

Je gebruikt ‘hun’:

– Als het een meewerkend voorwerp is zonder voorzetsel: ‘De manager gaf hun het rapport’, ‘Het valt hun niet op’, ‘Het is hun gelukt’.
– Bij een bezittelijk voornaamwoord: ‘Hun banen staan op de tocht’.
– Niet na voorzetsels.
– Niet als onderwerp: ‘Hun gaan lunchwandelen.’

Je gebruikt ‘hen’:

– Na voorzetsels: ‘Het rapport ligt bij hen’, ‘Ik heb het aan hen gegeven’.
– Als het een lijdend voorwerp is. Of de zin lijdend is kun je uitzoeken door deze passief te maken, herformuleer de zin met gebruik van het werkwoord ‘worden’. Het lijdend voorwerp (hen) wordt dan onderwerp (zij). ‘Het verbaast hen’ > ‘Zij worden verbaasd’.

Als de zin toch nog vreemd klinkt of als je twijfelt, kijk dan of je niet beter ‘ze’ kunt gebruiken. Bijvoorbeeld ‘Vraag het ze’ in plaats van ‘Vraag het hun’. Bij verwijzingen naar dieren en zaken kun je goed ‘ze’ of ‘die’ gebruiken.

Tante Betje
Test je kennis van de nieuwe spelling
Controleren van spelling
Boek: Spelling en taaltips
Training: Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel