vraag & antwoord

Is er speciale wetgeving op het gebied van cliëntenraden en inspraak?

Taal en communiceren

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) Hierin is vastgelegd dat de cliënten van instellingen in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. De wet wil mensen die afhankelijk zijn van zorg, invloed geven op de zorgverlening. Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) Het doel van de WKCZ is het bieden van een […]

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Hierin is vastgelegd dat de cliënten van instellingen in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. De wet wil mensen die afhankelijk zijn van zorg, invloed geven op de zorgverlening.

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Het doel van de WKCZ is het bieden van een klachtmogelijkheid en men wil de (negatieve) feedback gebruiken om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Sinds 1 januari 2007 geldt deze wet ook voor organisaties die de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) uitvoeren.

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)

Deze wet bepaalt dat zorginstellingen over een ‘toelating’ (een vergunning) van het College Zorgverzekeringen moeten beschikken. In deze wet is een belangrijk recht voor cliëntenraden opgenomen: het recht van enquête.

Relevante websites

LOC zeggenschap in zorg: LOC
Landelijk Commissie van Vertrouwenslieden: LCvV
Netwerk cliëntenraden in de zorg: NCZ
Nederlandse Patiënten Consumenten federatie: NPCF
Regionaal Patiënten/Consumenten Platform: Zorgbelang Nederland

Reageer op dit artikel