vraag & antwoord

Stakeholders: wat zijn dat precies?

Taal en communiceren

Dit zijn belanghebbenden. Personen of een organisatie die in relatie staan tot een zorgaanbieder, zodanig dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Dit kan in mate en intensiteit variëren. De stakeholder ondervindt invloed van het beleid en de activiteiten van een zorgaanbieder, omgekeerd kan hij er zelf invloed op uitoefenen. Stakeholders zijn niet alleen de […]

Dit zijn belanghebbenden. Personen of een organisatie die in relatie staan tot een zorgaanbieder, zodanig dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Dit kan in mate en intensiteit variëren.

De stakeholder ondervindt invloed van het beleid en de activiteiten van een zorgaanbieder, omgekeerd kan hij er zelf invloed op uitoefenen. Stakeholders zijn niet alleen de directbetrokkenen zoals de (toekomstige) cliënten en medewerkers, maar ook leveranciers, omwonenden, overheden, enzovoort.

In de zorg spelen de stakeholders een belangrijke rol bij de maatschappelijke verantwoording: de zorgaanbieder kan zijn maatschappelijke meerwaarde, en daarmee het bestaansrecht, aantonen door de stakeholders te informeren over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening.

Checklist interne stakeholders (bij medicatieveiligheid)
Raad van Bestuur
Stafbestuur (bestuur medische staf)
Ondernemingsraad
Cliëntenraad (kan ook externe stakeholder zijn)
Zorgmanagers
Verpleegkundigen
Ziekenhuishygiënisten
Apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers
Arsten en arts-assistenten (voorschrijvers van geneesmiddelen)
Leden van de projectgroep en stuurgroep medicatieveiligheid
Relevantie stuurgroepen/commissies

Checklist externe stakeholders (bij medicatieveiligheid)
Patiënten
Publiek
Huisartsen
Stadsapotheken
Plaatselijke pers
Plaatselijke radio
IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) en VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
NVZA (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers)

Reageer op dit artikel