vraag & antwoord

<strong>‘If or when?’</strong>

Taal en communiceren

‘Haal me op als de vergadering afgelopen is.’ Als ik deze zin in het Engels vertaal, moet ik dan ‘als’ met ‘when’ vertalen, of met ‘if’? Tussen de Engelse woorden ‘if’ en ‘when’ zit een groot verschil. ‘If’ wordt gebruikt voor situaties die misschien kúnnen gebeuren of niet helemaal zeker zijn. ‘When’ wordt gebruikt voor […]

‘Haal me op als de vergadering afgelopen is.’ Als ik deze zin in het Engels vertaal, moet ik dan ‘als’ met ‘when’ vertalen, of met ‘if’?

Tussen de Engelse woorden ‘if’ en ‘when’ zit een groot verschil. ‘If’ wordt gebruikt voor situaties die misschien kúnnen gebeuren of niet helemaal zeker zijn. ‘When’ wordt gebruikt voor situaties die wél zeker zijn.

Deze zin vertaal je daarom als volgt: ‘Pick me up when the meeting is over.’ Het is immers absoluut zeker dat er een einde aan de vergadering zal komen.

Een voorbeeld van een zin waarin je ‘als’ juist met ‘when’ moet vertalen, is: ‘Als’ we niet gauw vertrekken, komen we te laat voor het feest.’ In het Engels: ‘If’ we don’t leave soon, we’ll be late for the party.’ Dit is een voorwaardelijke zin, waarbij de ene situatie afhankelijk is van de andere. Als er meteen vertrokken wordt, is het misschien nog mogelijk op tijd te komen.

Je kennis over het verschil tussen ‘if’ en ‘when’ toetsen? Doe de test!

Exercise
Choose the correct alternative

 1. Don’t wait for me if/when I’m late.
 2. I’m going to visit the head office in London next week. If/when I go, I will look into the possibility for expanding our line.
 3. John said you might come tot the reception. If/when you do decide to come, don’t forget to let my assistant know.
 4. I think she’ll make an excellent office manager. I’ll be very surprised if/when she doesn’t.
 5. I’m meeting someone for lunch in a few minutes. I’ll talk to you if/when I get back.
 6. I haven’t got the figures right now, but I will show them to you if/when I have received them.
 7. People are always surprised if/when they see this building for the first time.

Key

 1. Don’t wait for me if I’m late.
 2. I’m going to visit the head office in London next week. When I go, I will look into the possibility for expanding our line.
 3. John said you might come tot the reception. If you do decide to come, don’t forget to let my assistant know.
 4. I think she’ll make an excellent office manager. I’ll be very surprised if she doesn’t.
 5. I’m meeting someone for lunch in a few minutes. I’ll talk to you when I get back.
 6. I haven’t got the figures right now, but I will show them to you when I have received them.
 7. People are always surprised when they see this building for the first time.

Foutenlijst Engels
Bruikbare Engelse zinnen in e-mail
Engelstalige afwezigheidsassistent
Boek: English phone calls
Training: Fast Track English

Reageer op dit artikel