vraag & antwoord

Inrijden of inrijden?

Taal en communiceren

Wat is juist: ‘Je moet de garage via de zuidkant inrijden’ of ‘Je moet de garage via de zuidkant in rijden’?

Je schrijft een voorzetsel aan het werkwoord vast als het werkwoord hierdoor een eigen betekenis krijgt. ‘Inrijden’ betekent volgens Van Dale ‘beginnen te gebruiken, door er (voorzichtig) mee te rijden geschikt maken voor het (volle) gebruik’.

Dat is een andere betekenis dan ‘rijden in’, zoals in de zin ‘Je moet de garage via de zuidkant in rijden.’ Je kunt in deze zin dan ook het best ‘in’ los van ‘rijden’ schrijven.

In de zin ‘Vroeger moesten we een nieuwe auto wel een paar weken inrijden’ heeft ‘inrijden’ wél die eigen betekenis. Vandaar dat in dit geval ‘in’ vast komt te staan aan ‘rijden’.

Soms is het lastig te bepalen of een werkwoord met het voorzetsel eraan vast een eigen betekenis heeft. Je kunt dan het beste een woordenboek pakken en controleren of het werkwoord met het voorzetsel erin staat. Als dat zo is, kun je checken of het die eigen betekenis heeft.

Overigens hanteert ook elk woordenboek zijn eigen normen. Volgens Van Dale betekent ‘inrijden’ zowel ‘de straat inrijden’ als ‘beginnen te gebruiken’. Dat zou voor jouw zin weer betekenen dat ‘in’ aan ‘rijden’ vast komt te staan.

Toch adviseert Onze Taal ook om ‘in’ los te schrijven als je ‘ergens in rijden’ bedoelt.

Doe het testje voor soortgelijke gevallen:

1. a. Alle hoop werd de bodem ingeslagen.
  b. Alle hoop werd de bodem in geslagen.

 

2. a. De spijker werd de muur in geslagen.
  b. De spijker werd de muur ingeslagen.

 

3. a. De hond werd in de tuin uitgelaten.
  b. De hond werd in de tuin uit gelaten.

 

4. a. De medewerker werd de laan uit gestuurd.
  b. De medewerker werd de laan uitgestuurd.

 

Antwoorden

1.a
2.a
3.a
4.a

Uit: Management Support, Spelling- en taaltips Judith Winterkamp

Bronnen: www.onzetaal.nl, Groene Boekje, de Schrijfwijzer en Vraagbaak Nederlands.

Erop of er op
Een van degenen die meegaat of meegaan?
Weglatingsstreepje
Elke maand spelling- en taaltips? Neem een abonnement op Management Support Magazine
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel