vraag & antwoord

<strong>Is het sms’en of sms-en?</strong>

Taal en communiceren

Afleidingen en samenstellingen

  • Afleidingen zijn woorden die bestaan uit een grondwoord en een ‘toevoegsel’ (voorvoegsel en/of achtervoegsel), zoals ‘fietser’ (‘fiets’ + ‘-er’) en ‘regenachtig’ (‘regen’ + ‘-achtig’). Toevoegsels als ‘-er’ en ‘-achtig’ kunnen niet als zelfstandig woord voorkomen; we zien ze dus alleen in afleidingen.
  • Samenstellingen zijn woorden met twee of meer delen die zelf ook weer als zelfstandig woord kunnen voorkomen, zoals ‘fietszadel’ (‘fiets’ + ‘zadel’) en ‘regenjas’ (‘regen’ + ‘jas’).

Bij ‘sms’en’ ligt het nog ingewikkelder, want dat werkwoord wordt gezien als een ‘afleiding zonder toevoegsel’. Het is namelijk gemaakt van de afkorting ‘sms’ en de werkwoordsuitgang ‘-en’, en een werkwoordsuitgang wordt niet als achtervoegsel gezien. Ander voorbeelden van afleidingen zonder toevoegsel zijn ‘computeren’ (‘computer’ + ‘-en’) en ‘hamsteren’ (‘hamster’ + ‘-en’), werkwoorden die beide zijn afgeleid van een zelfstandig naamwoord.

New-Yorktrip of New Yorktrip
Samenstellingen met een naam
Babies, baby’s of babys
Boek: Spelling en taaltips
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel