vraag & antwoord

Is het raad van toezicht of Raad van Toezicht?

Taal en communiceren

Als je teksten schrijft, kun je tegen heel wat vragen aanlopen. Bijvoorbeeld over spelling. Judith Winterkamp beantwoordt een aantal van jullie taalvragen. 

Is het raad van toezicht of Raad van Toezicht?

“Ik werk bij een stichting en die heeft een raad van toezicht. Volgens mij schrijf je raad van toezicht met kleine letters. Maar collega’s schrijven dit steevast met hoofdletters. En ik weet niet zeker wat juist is. Ditzelfde geldt trouwens ook voor een college van bestuur / College van Bestuur. Wat is juist?”

‘College van bestuur’ en ‘raad van toezicht’ zijn zaaknamen. Geen eigennamen dus. Er zijn immers veel instellingen met een college van bestuur of een raad van toezicht. Daarom moet je deze woorden met kleine letters schrijven. Zelfs als je erachter de naam van de instelling zet. Ook woorden als ‘college van burgemeester en wethouders’, ‘directie’ en ‘ondernemersraad’ schrijven we zonder hoofdletters.

Op onze site staan de woorden cloud based scenario en evidence based scenario. Schrijven we deze woorden goed?

Cloudbased en evidencebased zijn samengestelde bijvoeglijke naamwoorden. Je schrijft deze bijvoeglijke naamwoorden als één woord. Evidencebased staat sinds 2006 ook als één woord in de grote Van Dale. Je kunt deze samengestelde bijvoeglijke naamwoorden vergelijken met computergestuurde en sportgerelateerde, die je ook aan elkaar schrijft.

Ik las pas de zin ‘De waarde van een huis is van belang, omdat ze de basis vormt voor diverse soorten belasting’. Is het woord ze hierin goed? Ik vind het zo vreemd staan.

Ze in deze zin verwijst naar de waarde. Waarde is een vrouwelijk woord. Dus verwijs je ernaar door zij of ze. Maar omdat het verwijst naar een abstract de-woord, kun je het beste ze gebruiken; zij vinden we in deze context vreemd. Of die of deze, dat kan ook:

  • De waarde van een huis is van belang, omdat die de basis vormt (…)
  • De waarde van een huis is van belang, omdat deze de basis vormt (…)
Reageer op dit artikel