vraag & antwoord

Hoe zit het met de bezit-s?

Taal en communiceren

Wat is de regel voor de s achter een naam als je een bezit wilt weergeven? Simpel! Je schrijft de s vast aan de naam. Dus: Karins kantoor. Toch kan zo’n eenvoudige regel interessante vragen oproepen.

Hoe zit het met de bezit-s?

Ik heb twee zonen. Ze heten Avinash en Vikash. Schrijf ik de s aan hun naam vast of los als ik een bezit wil aangeven?  Avinash’s auto, Avinashs auto of kan ik beter de auto van Avinash schrijven?

De s om een bezit weer te geven, schrijven we vast aan het woord. Dit woord kan een naam of een ander zelfstandig naamwoord zijn. Een paar voorbeelden:

 • Peters ouders
 • vaders garage
 • Nederlands eten

Deze schrijfwijzen leveren geen enkel probleem op. Niet voor jou als schrijver en niet voor de lezer. Iets anders is het bij de volgende combinaties:

 • Moniques winkel
 • Keijes diploma
 • Riekjes bedrijf
 • Hennies huis

Leesprobleem

Ook deze woordgroepen leiden niet tot leesproblemen. Immers, de klank van de e op het eind van de naam verandert niet als je de bezits-s eraan vast plakt. Anders is het bij namen als Otto en Lara. Schrijf je de s aan Otto vast, dan ontstaat er een leesprobleem, namelijk Ottos racket. Vandaar dat namen die eindigen op een enkele a, e, i, o, u of y wel een apostrof voor de s krijgen:

 • Otto’s ouders
 • Lara’s kantoor
 • opa’s garage
 • Salome’s gedichten
 • Kiki’s afscheidsreceptie
 • Hengelo’s gemeenteraad

Sisklank

Als een naam eindigt op een sisklank, dan laat je de s weg en blijft alleen de apostrof (‘) staan. Het is dus:

 • Justus’ brommer
 • Inez’ verrassing
 • Strauss’ opera’s

De sisklank moet je ruim zien: het gaat om allerlei letters die deze klank veroorzaken. Dus de s, z, x, sh, enzovoort. Vandaar dat je Avinash’ auto en Avinash’ cadeau moet schrijven. De s laat je weg.

Bezit-s

Sommige namen komen minder goed uit als je de s direct eraan vast schrijft. Bens auto is niet zo duidelijk als Ben’s auto. Dat geldt ook voor Abs fiets of Ab’s fiets, Jips bureau of Jip’s bureau, Van Persies doelpunt of Van Persie’s doelpunt en Lonnekes promotie of Lonneke’s promotie. Volgens de Spellingwijzer van Onze Taal is in deze gevallen de apostrof (‘) goed. Maar volgens de officiële spelling van het Groene boekje mag je ook in deze gevallen geen apostrof gebruiken.

Reageer op dit artikel