vraag & antwoord

Wat houd je tegen? Of wat houdt je tegen?

Taal en communiceren

Op onze site staat volgens mij een taalfout. Maar mijn collega houdt vol dat dat niet zo is. Het gaat om de zin: Wat houdt je tegen. Houdt moet toch zonder een t?

Wat houd je tegen? Of wat houdt je tegen?

Zoals bijna iedereen heb je geleerd dat de t verdwijnt, als je achter het werkwoord staat. Dat is ook zo. Maar als het goed is, heb je ook geleerd dat je dan wel vervangbaar moet zijn door jij (ofwel: je moet het onderwerp van de zin zijn, ontleden!). Is dat niet mogelijk, dat krijgt het werkwoord wel degelijk een t.

Een voorbeeld: wat raakt je het meest?

Wat raakt je het meest? Hier is je niet vervangbaar door jij, kijk maar: Wat raakt jij het meest? In deze zin is de t achter de stam dus correct. Je is het lijdend voorwerp en niet het onderwerp van de zin (dat is hier wat).

Terug naar jouw zin:

Wat houdt je tegen? Ook in deze zin is je niet vervangbaar door jij. Kijk maar: Wat houdt jij tegen? Is niet correct.

Ben je nu in verwarring? Denk je nu dat de zin Wat houdt jij tegen? wel degelijk een goede zin is? Dan heb je wel een beetje gelijk. Maar let op, de betekenis is een andere geworden. Kijk maar:

1. Wat houdt je tegen?
2. Wat houd jij tegen?

In de eerste zin vraagt iemand mij wat mij tegenhoudt om iets te doen. Misschien wordt het nog duidelijker als je je vervangt door jou: wat houdt jou tegen. Het onderwerp in de eerste zin is dan ook wat en niet je. In de tweede zin gaat het om de vraag wat ik tegenhoud. Houd ik een bal tegen of een vergadering?

Kun je me nog volgen? Misschien vind je de kwestie nog steeds lastig. Eén ding is zeker duidelijk: een verkeerde spelling kan tot verwarring leiden. Des te meer reden om foutloos te schrijven.

Kei in taal

Ook een kei in taal worden en blijven? Kom dan naar de training Kei in taal een intensieve taaltraining waarin je alle regels van de Nederlandse spelling en grammatica op een rij zet.

 

Reageer op dit artikel