vraag & antwoord

Wat betekent ‘in casu’ en wat is de afkorting ervan?

Taal en communiceren

Wat betekent ‘in casu’ en wat is de afkorting ervan?

De Nederlandse taal kan nog weleens voor een aantal uitdagingen zorgen. Zoals het werkwoord gebeuren, in casu en de verleden tijd van benijden.

In casu

In casu is een Latijns begrip. Het betekent ‘in dat geval’. Je kort het af als i.c.

Wat is juist: Let op wat er gebeurt of Let op wat er gebeurd

De juiste schrijfwijze van gebeurd/gebeurt roept vaak vragen op. Vooral bij taalgebruikers die ‘op gevoel’ de werkwoorden schrijven. Gebeurd lijkt op het oog namelijk al snel de juiste vorm. Waarom? Omdat je veel vaker de werkwoordsvorm gebeurd met een ziet in teksten dan gebeurt met een t. 

Hoe komt dat zo? Dat komt omdat we gebeuren in de zin meestal in de voltooide tijd gebruiken. Een paar voorbeelden:

  • Er is iets leuks gebeurd.
  • Wat is daar gebeurd?

Natuurlijk kan je deze zinnen ook in de tegenwoordige tijd zetten:

  • Er gebeurt daar iets leuks.
  • Wat gebeurt daar?

Zoals je ziet, krijgt gebeurd een op het eind, als het werkwoord in de voltooide tijd staat; in de tegenwoordige tijd krijgt gebeurt een t.

Spellingkwestie: Wat houdt je tegen? 

Wat is de verleden tijd van benijden? Is dat benijdde of beneed? 

De verleden tijd van benijden is benijdden. Het is dus een zwak werkwoord. De klank van de verleden tijd verandert namelijk niet. De vervoeging is dus: ik benijd, ik benijdde en ik heb hem benijd. 

Het is wel bijzonder dat benijden een zwak werkwoord is. De meeste werkwoorden met een ij zijn namelijk sterk: kijk – keek, krijg – kreeg, bijt – beet, stijg – steeg. De reden is dat benijden ontstaan is uit het zelfstandig naamwoord nijd. Werkwoorden die zijn afgeleid van een zelfstandig naamwoord worden meestal zwak vervoegd. Een paar voorbeelden: vijl – vijlde, lijn aan – lijnde aan. Dat laatste geldt trouwens ook voor werkwoorden met een ij die zijn afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord, zoals bevrijd – bevrijdde.   

En dan nog even het werkwoord vrijen. Dit werkwoord heeft twee verledentijdsvormenvrijde en vree. 

Meer lezen over taalproblemen

Judith Winterkamp is trainer en  coach in zakelijke communicatie (schriftelijk en mondeling). Voor Management Support schreef zij eerder over spellingregels voor nieuwe woorden.

Heb je een (taal)vraag, mail dan naar: info@judithwinterkamp.nl. Elke maand selecteert Judith vragen die zij in de rubriek Taal & Spelling van Management Support beantwoordt.

Leer beter schrijven tijdens een van deze trainingen

  • Op de Management Support Workshopdagen op 10 april in Utrecht geeft Judith Winterkamp de workshop Schrijven met effect, schrijf foutloos.
  • Moeite met spellen? Leer in één dag de belangrijkste regels van de Nederlandse spelling met de training Spelling: basis (kei in taal)
  • Ben je al goed in schrijven en spellen, maar wil je nóg beter de puntjes op de i kunnen zetten en de teksten van je collega’s kunnen verbeteren? Dan is de training Spelling: schrijven gevorderd wat voor jou!
Reageer op dit artikel