nieuws

Afluisteren mag níet

Coördineren

Het afluisteren van telefoongesprekken en het lezen van e-mails van werknemers is verboden. Uit een uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens is nu gebleken dat zelfs de lengte van telefoongesprekken en het surfgedrag niet zonder wettelijke basis gemonitord mogen worden.

Het afluisteren van telefoongesprekken en het lezen van e-mails van werknemers is verboden. Uit een uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens is nu gebleken dat zelfs de lengte van telefoongesprekken en het surfgedrag niet zonder wettelijke basis gemonitord mogen worden. Ook deze gegevens zijn beschermd in de privacywetgeving, zoals vastgelegd in het europees Verdrag voor de Rechten van de mens.

De uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een zaak die werd aangebracht door Lynette Copland, werkzaam bij het Carmarthenshire College in Groot-Britannie. Het College van Bestuur van deze universiteit vermoedde dat Copland te vaak privézaken regelde via internet en telefoon. Telefoonrekeningen werden geraadpleegd en het surfgedrag werd geanalyseerd. De Britse regering vond dat hier sprake was van privacyschending, omdat er alleen automatisch gegenereerde informatie werd geanalyseerd.

Bron: Staatscourant (19-04-07)

Reageer op dit artikel