nieuws

Beoordelingsgesprek maakt verwachtingen niet waar

Coördineren

Bijna een kwart van de medewerkers is niet tevreden over zijn beoordelingsgesprek. Er is vooral veel kritiek op de beoordelingscriteria. Deze zijn vaak niet helder geformuleerd.

Bijna een kwart van de medewerkers is niet tevreden over zijn beoordelingsgesprek. Er is vooral veel kritiek op de beoordelingscriteria. Deze zijn vaak niet helder geformuleerd. Bovendien ervaren veel medewerkers de beoordeling als subjectief. Dit komt naar voren uit het grote Plezier&Prestatieonderzoek van adviesbureau &Samhoud.

Objectief
Het is lastig als je niet precies weet waarop je wordt beoordeeld. Daarom is het verstandig om SMART afspraken te maken. SMART betekent: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. De beoordeling is dan beter te beargumenteren door beide partijen.
Omdat er vaak maar één beoordelaar bij het gesprek aanwezig is, wordt de beoordeling al snel subjectief. SMART afspraken en een tweede beoordelaar bij het gesprek kunnen dat voorkomen.
Een ander klacht is dat alle kritiek wordt opgespaard tot het ene beoordelingsgesprek. Je kunt je voorstellen dat dat schrikken is. Het hele jaar hoor je niets. ‘Het zal dus wel goed zijn’, denk je dan. Maar in plaats daarvan krijg je, onverwacht, in één keer al je fouten van het hele jaar voor je kiezen. Je begrijpt dat het voor de werknemer beter is om het hele jaar door feedback en coaching te krijgen.

Loyaler
Het onderzoek heeft nog een opmerkelijke uitkomst: Klantgerichtheid en loyaliteit staat in relatie tot de tevredenheid over de beoordelingsgespreken en coaching. Het is dus voor de organisatie belangrijk om structureel aandacht te besteden weldoordachte feedback, coaching en beoordeling!

Reageer op dit artikel