nieuws

Blij met je manager

Coördineren

Ondersteuning en complimenten zijn het belangrijkst voor de motivatie van werknemers. Blijkbaar bezit niet iedere manager deze gereedschappen, want meer dan de helft van alle werknemers is wel eens vertrokken door het toedoen van een slechte manager.

Ondersteuning en complimenten zijn het belangrijkst voor de motivatie van werknemers. Blijkbaar bezit niet iedere manager deze gereedschappen, want meer dan de helft van alle werknemers is wel eens vertrokken door het toedoen van een slechte manager.

Dit blijkt uit het internationale onderzoek ‘In search of the ideal manager’ van HR-adviesbureau Cubiks. Aan het onderzoek deden 450 respondenten uit het zakenleven mee; 71 procent van hen is HR-professional en 67 procent had een managementpositie. De respondenten is gevraagd om de effectiviteit van vier verschillende managementtypes te beoordelen, namelijk productiegericht, sturend, ondernemend en samenwerkend.

Types
De ondervraagden waren van mening dat het ‘sturende type’ de minst effectieve is. Managers van dit type zijn precies, accuraat, voorzichtig en managen volgens regels en richtlijnen. Het ‘samenwerkende type’ wordt gekarakteriseerd als harmoniserend, inlevingsvermogend, teamgericht en meewerkend en is het meest effectief.

Nederland
Voor Nederlandse managers kwam een aantal specifieke uitkomsten uit het onderzoek naar voren:

  • 60 procent van de werknemers is wel eens uit hun functie gestapt door toedoen van een slechte manager;
  • 71 procent zegt dat slecht management de oorzaak was van magere prestaties;
  • salaris is de grootste veroorzaker van demotivatie;
  • 6 procent van de respondenten is van mening dat een goede salarisverhoging motiverend werkt;
  • ondersteuning en complimenten zijn het belangrijkst voor de motivatie;
  • loyaliteit en eerlijkheid onderscheidt de goede van de slechte manager en worden als de meest positieve eigenschappen van de manager ervaren.

Reageer op dit artikel