nieuws

Europese stijlen in leiderschap

Coördineren

Wist je dat een Nederlandse manager heel anders leiding geeft dan bijvoorbeeld een Spaanse? Franse managers zijn autocratisch en dulden geen tegenspraak, Britse bazen houden van debat en Duitse leiders zijn sociaal betrokken. Dat zijn in een notendop de verschillen in leiderschapstijlen in de drie grootste landen van de Europese Unie.

Wist je dat een Nederlandse manager heel anders leiding geeft dan bijvoorbeeld een Spaanse? Franse managers zijn autocratisch en dulden geen tegenspraak, Britse bazen houden van debat en Duitse leiders zijn sociaal betrokken. Dat zijn in een notendop de verschillen in leiderschapstijlen in de drie grootste landen van de Europese Unie.

Meritocraten

Dat blijkt uit een studie onder 200 bedrijven van de consultancyfirma DDI. Daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in de stijl van leidinggeven in deze drie landen. Bazen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland worden door de onderzoeker respectievelijk aangeduid als meritocraten, autocraten en democraten.

Vrijheid


Franse leiders hechten sterk aan autonoom optreden. 65 procent van de ondervraagde Franse managers vindt het prettigst van leidinggeven de vrijheid om beslissingen te nemen met een minimum aan bemoeienis van anderen. Bij Duitse bazen is dat slechts 45 procent en bij de Britse 39 procent. Een Franse manager merkte op: ‘Ik vind het prettig dat ik besluiten kan nemen, zonder met anderen te hoeven overleggen.’

Autonoom leiderschap


Een gevolg van het autonome leiderschap is, zo stellen de onderzoekers, dat Franse managers niet goed in staat zijn hun directe collega’s goed in te schatten. Maar 49 procent vindt dat ze dat goed kunnen. In Duitsland ligt dat percentage op 64 en in het Verenigd Koninkrijk zelfs op 90.

Tegenspraak


Britse leidinggevenden vinden het juist prettig als ze tegenspraak krijgen. Maar liefst 96 procent van de Britse manages gaat graag in debat. In Duitsland is dat 52 procent en Frankrijk 29 procent. Britse leiders vinden ook dat ze nog elke dag weer nieuwe dingen leren. Franse leiders vinden daarentegen in meerderheid dat ze reeds alle geestelijke bagage hebben om effectief te besturen.

Status


Zowel Britse als Duitse managers vinden het ontwikkelen van talent het leukste aspect van hun werk. Slechts 14 procent van de Franse managers houdt hier erg van. De Fransen gaat het meer om het krijgen van erkenning, status en waardering. In Duitsland is dat aanzienlijk minder en voor Britse managers telt dat vrijwel helemaal niet mee als belangrijke drijfveer.

Sociaal betrokken


De Duitse managers zijn het meest sociaal betrokken. De helft van de Duitse managers vindt het moeilijk om beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor het personeel. Britten en Fransen zitten daar met 28 en 20 procent veel minder mee.

Reageer op dit artikel