nieuws

Gestresste managers

Coördineren

Van de Nederlandse managers slaagt 40% er niet om in stress-situaties hun emoties in bedwang te houden.

Werklast wordt door managers in Europa als grootste stressfactor gezien. Daarnaast worden veranderende organisatiestructuren, omvangrijke informatiestromen, onduidelijke verantwoordelijkheden en onzekerheid over de functie als stressfactoren beschouwd.

Zestig procent
Managers in Nederland en Engeland scoren volgens de onderzoekers het hoogst bij het beheersen van emoties. Zo`n 60% zegt zich te kunnen beheersen. Op de vraag in hoeverre managers hun emoties in stressvolle situaties onder controle kunnen houden, antwoordt 40% dat dit `vaak` lukt. Slechts een op de tien managers zegt in staat te zijn de zenuwen onder alle omstandigheden te kunnen beheersen en 5% slaagt er altijd in om het `stressniveau` bij collega`s positief te beïnvloeden. Hoe meer ervaring een manager heeft, hoe beter hij of zij met stress omgaat.

Reageer op dit artikel