nieuws

Hulp bij projectopdrachten

Coördineren

Projectmatig werken of communiceren? Je kunt het niet los van elkaar zien. Het boek ‘Communicatie in praktijk’ pakt deze twee aspecten op en combineert ze. Het boek maakt duidelijk wat je moet doen én hoe.

Projectmatig werken of communiceren? Je kunt het niet los van elkaar zien. Het boek ‘Communicatie in praktijk’ pakt deze twee aspecten op en combineert ze. Het boek maakt duidelijk wat je moet doen én hoe.

 

De auteurs van het boek ‘Communicatie in praktijk’, A.H. van der Lei, I. Knol en B. Mooijen, stellen in het hoofdstuk over projectmatig werken de theorie aan de kaak: aan de hand van een casus wordt projectmatig werken toegelicht en geconcretiseerd. Verder lees je over de fasen van een project, de beheersaspecten, de taken en rollen in een projectgroep.

 

Ook de basisbegrippen van communicatie en de stapsgewijze aanpak vind je terug in dit boek. Bovendien schenken de auteurs ruim aandacht aan schriftelijke vaardigheden voor het schrijven van rapporten, handleidingen en webteksten.

Reageer op dit artikel