nieuws

Manager geniet weinig vertrouwen

Coördineren

Nog niet de helft van de werknemers vertrouwt zijn leidinggevende. Zes van de tien zijn bovendien van mening dat hun baas nooit rechtstreeks antwoord geeft. En managers die ervan uitgaan dat jongere werknemers heel andere behoeften hebben dan oudere, komen bedrogen uit.

Nog niet de helft van de werknemers vertrouwt zijn leidinggevende. Zes van de tien zijn bovendien van mening dat hun baas nooit rechtstreeks antwoord geeft. En managers die ervan uitgaan dat jongere werknemers heel andere behoeften hebben dan oudere, komen bedrogen uit. Door deze denkwijze vervreemden zij hun personeel van zich.
Dit blijkt uit Canadees onderzoek van Watson Wyatt naar de verschillen in werkhouding tussen oudere en jongere werknemers.

De verschillende leeftijdsgroepen blijken door ongeveer dezelfde zaken gemotiveerd te worden. Het is vervolgens aan de manager om richting te geven op een manier die vertrouwen schept voor de toekomst. Daarnaast moet hij een effectief beloningsbeleid instellen, duidelijk communiceren én luisteren. Volgens de meerderheid van de respondenten gebeurt dit echter veel te weinig. Slechts 44 procent zegt vertrouwen te hebben in de leiding. En hoe lager een werknemer zich in de organisatie bevindt, hoe wantrouwiger hij is. Daarnaast zegt 43 procent heldere antwoorden te krijgen wanneer zij hun meerderen iets vragen.

Bron: HR Praktijk.nl

Reageer op dit artikel