nieuws

Managersboom

Coördineren

Wist je dat Nederland vorig jaar ruim 175.000 leidinggevenden telde? Het aantal managers is daarmee fors gestegen, want in 1994 waren het er nog maar 100.000.

Wist je dat Nederland vorig jaar ruim 175.000 leidinggevenden telde? Het aantal managers is daarmee fors gestegen, want in 1994 waren het er nog maar 100.000.

75.000 managers meer
Een manager is iemand die een baan heeft op minstens hbo-niveau en zich fulltime bezighoudt met leidinggeven. Tenminste, dat is de omschrijving van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit cijfers van dit bureau over de beroepsbevolking blijkt dat het aantal managers in Nederland de afgelopen jaren flink is gestegen. In acht jaar zijn er 75.000 bij gekomen.

Nog meer cijfers
In dezelfde periode, van 1994–2002, is de werkzame beroepsbevolking gestegen van ongeveer 5,8 miljoen naar ruim 7 miljoen. Het aantal managers in die periode is dus relatief harder omhoog gegaan. Een manager heeft nu dus minder mensen onder zich dan in 1994.

Reageer op dit artikel