nieuws

Meer managementtaken voor secretaresse

Coördineren

Management assistenten zijn steeds vaker ‘decision maker’ en ‘office manager’ dan ‘secretaresse’.

Uit een groot onderzoek in negen verschillende landen blijkt dat er voor de management assistent een groeiende vraag is naar andere vaardigheden dan de puur administratieve ondersteuning. De management assistent wordt steeds meer de spil van ‘haar’ afdeling. Ze neemt zelfstandig beslissingen, signaleert problemen en is meestal ook de eerste om die op te lossen, ze organiseert vergaderingen en bijeenkomsten en heeft projecten onder haar hoede.

Vertrouwen
Hoever de management assistent vandaag kan en wil gaan in het opvullen van die ‘extra tijd’, hangt af van het wederzijdse vertrouwen en de relatie met de manager. In plaats van de verzamelterm secretaresse wordt overigens steeds meer gesproken over gespecialiseerde assistenten in verschillende afdelingen: personeel en organisatie, logistiek, verkoop, commerciële binnendienst e.d.

Personeelsbeleid
Aangezien assistenten steeds meer zelfstandig beslissingen nemen en problemen oplossen, is de stap naar management logisch. In veel landen geven management assistenten personeelsbeleid aan als een volgende stap in hun carrière. In Frankrijk is dat zelfs 50%, Ierland 46% en kort daarna volgen Duitsland (39,3%), Tsjechië en Nederland (38%). Dat personeelsbeleid hoog op het lijstje staat, heeft o.a. te maken met de omgang met mensen en het behandelen van vertrouwelijke informatie, twee vaardigheden waarmee de assistenten in hun dagelijkse taken te maken hebben.

Reageer op dit artikel